Velikonoce 2020

Žijeme v čase. V našich životech se stále opakují dny, týdny, měsíce, roky. Důležité události
si opakovaně připomínáme a slavíme.
Podobně je to i s liturgickým – církevním rokem. Tři měsíce zpátky jsme oslavili Vánoce –
připomínku narození Ježíše Krista a nyní končí 40-tidenní příprava na Velikonoce, která se
nazývá postní doba. Tato doba, zahájená Popeleční středou, nám nabízí čas, kdy se
zamýšlíme nad dosavadním životem. Kdo chce prožít Velikonoce v radosti, snaží se o
zlepšení vztahů, usmíření s bližními a o vzájemné odpuštění. Dobu postní zakončuje Svatý
týden, který začíná Květnou nedělí, kdy si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Na
Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři Páně s apoštoly a na Velký pátek jeho
ukřižování. Na Bílou sobotu jeho tělo leží v hrobě a tentýž den, avšak až po západu slunce
oslavujeme zmrtvýchvstání Ježíše Krista velikonoční vigílií.
V ohledem na pokyny, které pro celou ČR vypracovala liturgická komise České
biskupské konference na základě vatikánských dokumentů a které jsou reakcí
na celosvětový boj s šířením nákazy koronavirem, budou všechny bohoslužby a
obřady slouženy bez účasti veřejnosti, jen s nejnutnější asistencí. Intence budou
odslouženy během těchto mší svatých. S ohledem na místní podmínky mohou kněží
během velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu
věřících.
Uveřejňujeme začátky bohoslužeb, aby se věřící mohli duchovně připojit a také časy,
kdy budou kostely našich farností otevřeny k soukromé modlitbě.
Prosíme, nezapomínejte se v těchto nelehkých časech modlit za sebe i za druhé, za
nemocné, za ty kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech
čelí obrovskému nasazení, za brzké ukončení této epidemie. Připojme se k těm, kteří se
už začali spojovat každý večer ve 20.00 v modlitbě. Každý se podle svých možností
zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu
milosrdenství nebo růžencem.

Svatý týden

Pondělí 6. dubna 2020

Velké Losiny – neveřejná mše svatá za + z rodiny Vencálkovy, Šeborovy a živou rodinu
-17:00 – 18:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Úterý 7. dubna 2020

Velké Losiny – neveřejná mše svatá za děti-17:00 – 18:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Středa 8. dubna 2020

Velké Losiny – neveřejná mše svatá za Karla Koběrského a rodinu -17:00 – 18:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Zelený Čtvrtek 9. dubna 2020

8:30 mše svatá „ missa chrismatis“ v olomoucké katedrále sv. Václava v přímém
přenosu na YouTube kanálu Arcibiskupství olomouckého https://ado.cz.
Velké Losiny

-18:00 neveřejná mše svatá za + kněze farnosti
-19:00 – 20:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Velký Pátek 10. dubna 2020

Na Velký pátek budou otevřeny kostely naší farnosti k soukromé modlitbě
Loučná nad Desnou 15:00 – 16:00
Sobotín 15:00 – 16:00
Velké Losiny 15:00 – 16:00
Neveřejné velkopáteční obřady budou slouženy od 18:00 ve Velkých Losinách

Bílá Sobota 11. dubna 2020

Na Bílou sobotu budou otevřeny kostely naší farnosti k soukromé adoraci
Loučná 10:00 – 12:00
Sobotín 10:00 – 11:00
Velké Losiny 10:00 – 12:00

V sobotu bude možno v kostelích zakoupit mešní víno na váš sváteční stůl
a odnést si nové číslo časopisu Tam&Tam

Obřad Velikonoční vigilie bude sloužen ve Velkých Losinách ve 21:00

Neděle 12. dubna 2020

Velké Losiny

– 7.00 mše svatá za + Anežku Verebelyovou * a + rodinu

– 8:00 – 9:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Loučná

– 8:30 mše svatá za + Rudolfa Fojtíka, + sestru a * rodinu

– 9:30 – 10:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Sobotín

-10:00 mše svatá za farníky

-11:00 – 11:30 otevřen kostel k soukromé adoraci

Pondělí 13. dubna 2020

Velké Losiny

– 7:00 mše svatá na úmysl dárce

– 8:00 – 9:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Loučná

– 8:30 mše svatá za + rodiče Čeloudovy

– 9:30 – 10:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Bohoslužby Květné neděle

Bohoslužby Květné neděle

Velké Losiny

 • 7:00 mše svatá bez účasti věřících (intence za + rodiče z obou stran)
  během obřadu budou požehnány „kočičky“
 • 8:00 – 9:00 otevřen kostel k soukromé adoraci a vyzvednutí požehnaných ratolestí
  Loučná nad Desnou
 • 8:30 mše svatá bez účasti věřících (na vlastní úmysl)
  během obřadu budou požehnány „kočičky“
 • 9:30 – 10:00 otevřen kostel k soukromé adoraci a vyzvednutí požehnaných ratolestí

Sobotín

 • 10:00 mše svatá bez účasti věřících (za + rodinu Mildovu)
  během obřadu budou požehnány „kočičky“
 • 11:00 – 11:30otevřen kostel k soukromé adoraci a vyzvednutí požehnaných ratolestí

Na Mariánskou první sobotu v měsíci 4.4. 2020 bude soukromá bohoslužba ráno v 7.00hod
za všechny, kdy přijali výzvu prvních sobot v měsíci.
V  10.00 na Vřesové studánce bude soukromá bohoslužba za ukončení epidemie.
V sobotu od 17.00 do 18.00 bude otevřen kostel k soukromé adoraci.
Kasičky s postní almužnou v současné době ještě do kostela nenoste!!! Budou vyzvednuty po skončení karantény.

Promluva – Květná neděle 2020

Drazí farníci a spoluobčané,
papež František pojmenoval současnou situaci následovně: „Pane, v tomto našem
světě, který miluješ více než my, jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem,
že jsme mocní a schopní všeho. Chtiví zisku jsme se nechali pohltit věcmi a
strhnout spěchem. Nezastavili jsme se na tvoje volání….“
Zvláštním způsobem se epidemie u nás začala šířit v době postní. Letošní postní
doba je proto zvláštní a zároveň je unikátní. Zjistili jsme, že potřebujeme jeden
druhého a víc jsme si začali pomáhat, že zdraví je potřeba si vážit, že základní
společenství je rodina a ta má v první řadě zodpovědnost za své členy, že
potřebujeme lidi, kteří pracují poctivě a svědomitě: politiky, zdravotníky,
ošetřovatele, hasiče, učitele, prodavačky, popeláře, dobrovolníky a všechny, kteří
vykonávají jakoukoli službu bližním na všech úrovních – zvláště té obecní. To nám
dává příležitost k postoji úcty a pokory, kterého se nám začalo zoufale nedostávat a
my jsme si zvykli vše kritizovat a na všechno jen lacině nadávat.
Velikonoční doba bude po dobu „opatření“ liturgicky omezená a veškeré
velikonoční obřady proběhnou za zavřenými dveřmi kostelů. Podle nařízení
arcibiskupství budou veškeré velikonoční obřady probíhat uzavřeně jen s
nejnutnější asistencí. Zároveň Vás chci ubezpečit, že na všechny u oltáře pamatuji a
vyprošuji Boží požehnání.
Papež František nabízí ve svém poselství i následující: „Pozvěme Ježíše na loďky
svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je přemohl. Jako učedníci
zakusíme, že s Ním na palubě neztroskotáme. Vždyť v tom je Boží moc, že obrací
v dobro všechno, co se stane…“
P. Milan Palkovič, farář farností Loučná nad Desnou, Velké Losiny a Sobotín

Pouť do Svaté země, provází P. Milan Palkovič ve dnech 8.3.-15.3.2017

Svatá zem

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství – židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

V ceně zájezdu je započítáno:

letenka, letištní a palivové poplatky, 7x hotelové ubytování s polopenzí ve 2 – 3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením, doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi, odborný průvodce – kněz.

V ceně není započítáno:

komplexní cestovní pojištění 80,- Kč / den (není povinné – je možné sjednat individuálně u jakékoliv
pojišťovny),

– obslužné, vstupy podle programu a taxík na horu Tábor – celkem 100,- USD (platí se průvodci ve
Svaté zemi
)

– příplatek za jednolůžkový pokoj 2 700 Kč

Upozornění! Ceny jsou kalkulovány v kurzu 1 Euro = 1,25 USD. Při pohybu kurzu o 5% si CK vyhrazuje právo na úpravu ceny.

Platnost pasu musí být nejméně 6 měsíců po datu návratu.

Rámcový program poutního zájezdu:

1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Olomouce a Brna (v případě skupiny také z Šumperka
a Čeladné) na letiště do Vídně. Setkání se skupinou na letišti, odlet z Vídně v 10:25 hod.
Přílet do Tel Avivu v 14:55 hod. místního času. .. Odjezd do Betléma, večeře a nocleh v Betlémě.

2. den: po snídani celodenní prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Odpoledne prohlídka Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele a místa navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.

3. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možnost zakoupení obědu – tradiční ryby sv. Petra a plavby lodí po jezeře. Řeka Jordán – místo, kde byl Pán Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem, obnovení křestních slibů. Kána Galilejská – místo prvního zázraku, kde si manželé mohou obnovit své manželské sliby. Večeře a nocleh v Nazaretu / Tiberias.

4. den: po snídani prohlídka Nazaretu – baziliky Zvěstování, Kostela sv. Josefa. Odpolední výstup na horu Tábor (taxíkem), prohlídka kostela Proměnění Páně. Odjezd do Haify, návštěva kostela Stella Maris. Pokračování v cestě do Betléma. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Pater Noster (Otčenáš), návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, Baziliky Agónie – místa smrtelného zápasu Pána Ježíše, kostela Hrobu Panny Marie. Přechod ke Zdi nářků, Chrámová hora, kostel Galicantu (místo Petrova zapření a Kristova uvěznění), Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, návštěva Jericha, zastávka u Mrtvého moře s možností koupání. Odpoledne fakultativní výlet na Massadu a do Kumránu (cena cca 35,- USD, minim. počet zájemců – 20 osob). Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města. Křížová cesta-Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: odjezd v ranních hodinách autobusem do Tel Avivu s následným odletem do Vídně. Transfer autobusem do Brna a Olomouce (v případě skupiny také do Šumperka a Čeladné).

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.

Průvodce si vyhrazuje právo úpravy programu podle aktuálních okolností.

————————————————————-

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává poutní zájezdy cestovní kanceláře AWERTOUR spol. s r. o. v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku

u Allianz – Slovenské pojišťovny a.s. v Bratislavě.

AWER TOUR s. r. o.

Farní 1, Zábřeh, 789 01, mobil: 731 626 506, tel / fax: 583 418 297

e-mail: info@awertour.cz, www.awertour.cz

Relaxační pobyt ve slovenských termálních lázních Podhájska od 24.1. do 29.1. 2017

Podhajská

 

Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem

a P. Milanem Palkovičem.

Pro zájemce bude příležitost zúčastnit se společné besedy nad aktuálními tématy v církvi, kulturní „večerníčky“ v podání MgA. Martiny Pavlíkové, P. Milan Palkovič opět připraví malou ochutnávku vín s odborným komentářem apod.

PODHÁJSKA je nejnavštěvovanější slovenské termální koupaliště s celoročním provozem. Termální voda v Podhájské je slaná a silně mineralizovaná. Svým unikátním složením a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. Vzhledem k vysokému obsahu účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský organizmus – pozitivních výsledků dosahuje u všech onemocnění pohybového aparátu, štítné žlázy, nemocí dýchacích cest, kožních a cévních onemocnění, při poúrazových
a pooperačních obtížích, regeneruje organizmus po velké fyzické i psychické zátěži.

V ceně je započítáno:

– autobusová doprava, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenze, permanentní vstupenka na termální koupaliště,

V ceně není započítáno:

lázeňský poplatek obci 0,5 Eura/den (platí se na místě při ubytování)

– cestovní a zdravotní pojištění

– vstup do Wellness centra

 

 

Žehnání kamene pro oltář na Vřesové Studánce

Prvním kamínkem do mozaiky k obnově poutního místa na Vřesové Studánce bylo  vylomení bloku kamene v kamenolomu Žulová pro oltář na Vřesovou Studánku. Poté jej ve čtvrtek 10. listopadu 2016 požehnal za účasti mnohých zájemců o obnovu Vřesové Studánky duchovní správce poutního místa – P. Milan Palkovič. 

Kámen pro oltář

 

Otmar Oliva, akademický sochař

Lidové misie v našich farnostech

Zde najdete přehledně a na jednom místě všechny dostupné informace k lidovým misiím v našich farnostech.

KDY: od neděle 31. ledna do soboty 6. února 2016

KDE: ve farnostech Loučná – KD Skleník, Sobotín – kostel a fara, Velké Losiny – kino a kostel

Pro KOHO: jsou pro ty, kteří víru hledají…ty, kteří se k víře touží vrátit…ty, kteří dosud nenalezli odvahu…ty, kteří se již dlouho chystají smířit s Bohem, ale i ty kteří se účastní pravidelně bohoslužeb.

Organizátoři: Farní tým našich farností a především je vede společenství FATYM ze Znojemska

Z Farního zpravodaje:

Mše svatá s pomazáním nemocných

 • Loučná nad Desnou: pátek 5.2 – 15.00 mše svatá v KD ,,skleník“ s pomazáním nemocných
 • Sobotín: pátek 5.2. – 17.00 mše svatá v kostele s pomazáním nemocných
 • Velké Losiny: pátek 5.2. – 19.00 mše svatá v kině VL s pomazáním nemocných

Možnost přistoupit ke sv. smíření ve všech farnostech  čt. 4.2. a pá 5.2. viz Farní zpravodaj

Možnost získání plnomocných odpustků

Mše sv. pro děti:

 • Loučná: st. 3.2. – 13.15. v kulturním domě „skleníku“
 • Velké Losiny: st 3.2. – 14.30 v kostele (sakristii)
 • Sobotín: čt. 4.2. – 13.15. restaurace Dolte

Misijní hra pro děti 31.1.:

 • 14.00 – Velké Losiny u kina sraz dětí na misijní hru, pro dospělé misijní promluva v kině
 • 15.00 – Sobotín sraz dětí u rest. Dolte, pro dospělé misijní promluva v Dolte
 • 16.00 – Loučná sraz dětí u kostela, pro dospělé misijní promluva v kult.domě (skleníku)

Klíč k pokladu - hra Velké Losiny

Program:

Program Velké Losiny

Program Sobotín

Program Loučná