Lidové misie v našich farnostech

Zde najdete přehledně a na jednom místě všechny dostupné informace k lidovým misiím v našich farnostech.

KDY: od neděle 31. ledna do soboty 6. února 2016

KDE: ve farnostech Loučná – KD Skleník, Sobotín – kostel a fara, Velké Losiny – kino a kostel

Pro KOHO: jsou pro ty, kteří víru hledají…ty, kteří se k víře touží vrátit…ty, kteří dosud nenalezli odvahu…ty, kteří se již dlouho chystají smířit s Bohem, ale i ty kteří se účastní pravidelně bohoslužeb.

Organizátoři: Farní tým našich farností a především je vede společenství FATYM ze Znojemska

Z Farního zpravodaje:

Mše svatá s pomazáním nemocných

  • Loučná nad Desnou: pátek 5.2 – 15.00 mše svatá v KD ,,skleník“ s pomazáním nemocných
  • Sobotín: pátek 5.2. – 17.00 mše svatá v kostele s pomazáním nemocných
  • Velké Losiny: pátek 5.2. – 19.00 mše svatá v kině VL s pomazáním nemocných

Možnost přistoupit ke sv. smíření ve všech farnostech  čt. 4.2. a pá 5.2. viz Farní zpravodaj

Možnost získání plnomocných odpustků

Mše sv. pro děti:

  • Loučná: st. 3.2. – 13.15. v kulturním domě „skleníku“
  • Velké Losiny: st 3.2. – 14.30 v kostele (sakristii)
  • Sobotín: čt. 4.2. – 13.15. restaurace Dolte

Misijní hra pro děti 31.1.:

  • 14.00 – Velké Losiny u kina sraz dětí na misijní hru, pro dospělé misijní promluva v kině
  • 15.00 – Sobotín sraz dětí u rest. Dolte, pro dospělé misijní promluva v Dolte
  • 16.00 – Loučná sraz dětí u kostela, pro dospělé misijní promluva v kult.domě (skleníku)

Klíč k pokladu - hra Velké Losiny

Program:

Program Velké Losiny

Program Sobotín

Program Loučná