V arcidiecézi bude zahájen Svatý rok milosrdenství

Otevřením Svaté brány v olomoucké katedrále bude v neděli 13. prosince 2015 na území olomoucké arcidiecéze zahájen Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Bohoslužba, kterou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner, začne v 10.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné a její součástí bude procesí do katedrály.

Olomouc: „Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena v diecézích,“ napsal arcibiskup Graubner ve svém pastýřském listu, který se v kostelech četl o první neděli adventní.

Kromě olomoucké katedrály, kde se Svatá brána otevírá tuto neděli, budou podobné brány otevřeny také na Svatém Hostýně (při bohoslužbě 31. prosince od 23.45 hodin) a na Velehradě (při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, v neděli 24. ledna).

„Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme Sva­tou branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně,“ píše také olomoucký arcibiskup.

Svatý rok milosrdenství podle něj nabízí lidem mimořádné možnosti k tomu, aby se smířili s Bohem a zakusili jeho odpuštění – všichni zpovědníci mají například právo rozhřešit hříchy vyhrazené biskupovi a od začátku doby postní budou mít vybraní kněží možnost rozhřešit i hříchy vyhrazené papeži. Požádat o křest a další svátosti pro sebe nebo pro své děti budou moci i ti, kterým to dosud nebylo umožněno kvůli komplikacím, zanedbání či nedorozumění.

Na přijaté odpuštění by však podle arcibiskupa Graubnera měli lidé reagovat tím, že sami odpustí všem, kdo se proti nim provinili, a zároveň se stanou „nástroji Božího milosrdenství“ při konání skutků tělesného i duchovního milosrdenství.

Plný text pastýřského listu arcibiskupa Graubnera ke Svatému roku milosrdenství je k dispozici na tomto místě.

Celý článek převzat z www.ado.cz, dostupný zde 

 

Comments are closed.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.