Mír je v nebezpečí, a proto, dítka, modlete se a buďte nositeli míru

11990634_1693836020852159_1873030889426672343_n

Dnes 25. listopadu 2015 se Panna Maria zjevila vizionářce Mariji a vydala následující poselství světu:

„Drahé děti! Dnes vyzývám vás všechny: modlete se na mé úmysly. Mír je v nebezpečí, a proto, dítka, modlete se a buďte nositeli míru a naděje v tomto neklidném světě, kde Satan útočí a svádí všemi způsoby. Dítka, buďte pevna v modlitbě a odvážna ve víře. Já jsem s vámi a přimlouvám se u mého Syna Ježíše za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. „

Zdroj: http://medjugorjelive.org

Today, November 25, 2015, Our Lady appeared to the visionary Marija and delivered the following message to the world:

“Dear children! Today I am calling all of you: pray for my intentions. Peace is in danger, therefore, little children, pray and be carriers of peace and hope in this restless world where Satan is attacking and tempting in every way. Little children, be firm in prayer and courageous in faith. I am with you and intercede before my Son Jesus for all of you. Thank you for having responded to my call.”

Comments are closed.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.