Velikonoce 2020

Žijeme v čase. V našich životech se stále opakují dny, týdny, měsíce, roky. Důležité události
si opakovaně připomínáme a slavíme.
Podobně je to i s liturgickým – církevním rokem. Tři měsíce zpátky jsme oslavili Vánoce –
připomínku narození Ježíše Krista a nyní končí 40-tidenní příprava na Velikonoce, která se
nazývá postní doba. Tato doba, zahájená Popeleční středou, nám nabízí čas, kdy se
zamýšlíme nad dosavadním životem. Kdo chce prožít Velikonoce v radosti, snaží se o
zlepšení vztahů, usmíření s bližními a o vzájemné odpuštění. Dobu postní zakončuje Svatý
týden, který začíná Květnou nedělí, kdy si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Na
Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři Páně s apoštoly a na Velký pátek jeho
ukřižování. Na Bílou sobotu jeho tělo leží v hrobě a tentýž den, avšak až po západu slunce
oslavujeme zmrtvýchvstání Ježíše Krista velikonoční vigílií.
V ohledem na pokyny, které pro celou ČR vypracovala liturgická komise České
biskupské konference na základě vatikánských dokumentů a které jsou reakcí
na celosvětový boj s šířením nákazy koronavirem, budou všechny bohoslužby a
obřady slouženy bez účasti veřejnosti, jen s nejnutnější asistencí. Intence budou
odslouženy během těchto mší svatých. S ohledem na místní podmínky mohou kněží
během velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu
věřících.
Uveřejňujeme začátky bohoslužeb, aby se věřící mohli duchovně připojit a také časy,
kdy budou kostely našich farností otevřeny k soukromé modlitbě.
Prosíme, nezapomínejte se v těchto nelehkých časech modlit za sebe i za druhé, za
nemocné, za ty kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech
čelí obrovskému nasazení, za brzké ukončení této epidemie. Připojme se k těm, kteří se
už začali spojovat každý večer ve 20.00 v modlitbě. Každý se podle svých možností
zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu
milosrdenství nebo růžencem.

Svatý týden

Pondělí 6. dubna 2020

Velké Losiny – neveřejná mše svatá za + z rodiny Vencálkovy, Šeborovy a živou rodinu
-17:00 – 18:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Úterý 7. dubna 2020

Velké Losiny – neveřejná mše svatá za děti-17:00 – 18:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Středa 8. dubna 2020

Velké Losiny – neveřejná mše svatá za Karla Koběrského a rodinu -17:00 – 18:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Zelený Čtvrtek 9. dubna 2020

8:30 mše svatá „ missa chrismatis“ v olomoucké katedrále sv. Václava v přímém
přenosu na YouTube kanálu Arcibiskupství olomouckého https://ado.cz.
Velké Losiny

-18:00 neveřejná mše svatá za + kněze farnosti
-19:00 – 20:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Velký Pátek 10. dubna 2020

Na Velký pátek budou otevřeny kostely naší farnosti k soukromé modlitbě
Loučná nad Desnou 15:00 – 16:00
Sobotín 15:00 – 16:00
Velké Losiny 15:00 – 16:00
Neveřejné velkopáteční obřady budou slouženy od 18:00 ve Velkých Losinách

Bílá Sobota 11. dubna 2020

Na Bílou sobotu budou otevřeny kostely naší farnosti k soukromé adoraci
Loučná 10:00 – 12:00
Sobotín 10:00 – 11:00
Velké Losiny 10:00 – 12:00

V sobotu bude možno v kostelích zakoupit mešní víno na váš sváteční stůl
a odnést si nové číslo časopisu Tam&Tam

Obřad Velikonoční vigilie bude sloužen ve Velkých Losinách ve 21:00

Neděle 12. dubna 2020

Velké Losiny

– 7.00 mše svatá za + Anežku Verebelyovou * a + rodinu

– 8:00 – 9:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Loučná

– 8:30 mše svatá za + Rudolfa Fojtíka, + sestru a * rodinu

– 9:30 – 10:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Sobotín

-10:00 mše svatá za farníky

-11:00 – 11:30 otevřen kostel k soukromé adoraci

Pondělí 13. dubna 2020

Velké Losiny

– 7:00 mše svatá na úmysl dárce

– 8:00 – 9:00 otevřen kostel k soukromé adoraci

Loučná

– 8:30 mše svatá za + rodiče Čeloudovy

– 9:30 – 10:00 otevřen kostel k soukromé adoraci