Promluva – Květná neděle 2020

Drazí farníci a spoluobčané,
papež František pojmenoval současnou situaci následovně: „Pane, v tomto našem
světě, který miluješ více než my, jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem,
že jsme mocní a schopní všeho. Chtiví zisku jsme se nechali pohltit věcmi a
strhnout spěchem. Nezastavili jsme se na tvoje volání….“
Zvláštním způsobem se epidemie u nás začala šířit v době postní. Letošní postní
doba je proto zvláštní a zároveň je unikátní. Zjistili jsme, že potřebujeme jeden
druhého a víc jsme si začali pomáhat, že zdraví je potřeba si vážit, že základní
společenství je rodina a ta má v první řadě zodpovědnost za své členy, že
potřebujeme lidi, kteří pracují poctivě a svědomitě: politiky, zdravotníky,
ošetřovatele, hasiče, učitele, prodavačky, popeláře, dobrovolníky a všechny, kteří
vykonávají jakoukoli službu bližním na všech úrovních – zvláště té obecní. To nám
dává příležitost k postoji úcty a pokory, kterého se nám začalo zoufale nedostávat a
my jsme si zvykli vše kritizovat a na všechno jen lacině nadávat.
Velikonoční doba bude po dobu „opatření“ liturgicky omezená a veškeré
velikonoční obřady proběhnou za zavřenými dveřmi kostelů. Podle nařízení
arcibiskupství budou veškeré velikonoční obřady probíhat uzavřeně jen s
nejnutnější asistencí. Zároveň Vás chci ubezpečit, že na všechny u oltáře pamatuji a
vyprošuji Boží požehnání.
Papež František nabízí ve svém poselství i následující: „Pozvěme Ježíše na loďky
svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je přemohl. Jako učedníci
zakusíme, že s Ním na palubě neztroskotáme. Vždyť v tom je Boží moc, že obrací
v dobro všechno, co se stane…“
P. Milan Palkovič, farář farností Loučná nad Desnou, Velké Losiny a Sobotín