Hovory v Jeruzalémě

Zajímavá novinka vyšla před časem v Karmelitánském nakladatelství. Hovory v Jeruzalémě nabízejí názory bývalého milánského arcibiskupa a kardinála Carla Maria Martiniho (možná si pamatujete část jeho „myšlenkové závěti“ církvi, která byla loni zveřejněna a diskutována na internetu, v KT i jinde.) Rakouský jezuita G. Sporschill se svého spolubratra Martiniho ptá, oč by asi Ježíš usiloval dnes, kdyby žil v naší době, klade otázky o víře, pravosti a ceně lásky, otevírá kapitoly o budoucnosti mládeže v církvi, v některých pasážích neskrývá ani smutek či zklamání z toho, kde se církev míjela či míjí s tím, co má být jejím posláním. Ne se vším musí každý souhlasit, o to ale ani nejde. Přednost této knížky vidím v její otevřenosti či snaze o otevřenost, kterou po církvi v poslední době tak často žádá i papež František.

A. Havlíčková

Hovory v Jeruzalémě

Anotace knihy na KN:

Výsledkem rozhovorů Georga Sporschilla s kardinálem Martinim je mimořádně poutavá a osobní kniha, určená především mladým lidem, ale i všem ostatním, jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“. Tazatel v ní klade mnoho palčivých otázek, které sesbíral u mladých lidí: V co věří nevěřící lidé? Co mají společného a v čem se rozcházejí různá náboženství? Jak jednat s lidmi jiné víry? Jak se projevuje pravá láska? Proč církev tak často hovoří o hříchu? Hledá církev nové a pozitivní odpovědi k tématu sexuality?Jakou budoucnost mají v církvi mladí lidé? Kdo může za to, že je církev jako instituce tak slabá? Jaké jsou její vyhlídky do budoucnosti? Kdyby Ježíš žil dnes, o co by usiloval nejnaléhavěji? Bude Ježíšova zvěst účinná i v budoucnu?
Carlo Maria Martini odpovídá jako ten, kdo v Ježíši Kristu nalezl perlu svého života a naučil se milovat všechno a všechny, na nichž Kristu záleží. Prožil svůj život v nesnadné době a v nelehkém poslání, čímž dozrál do nevšední moudrosti. Promlouvá k nám jako člověk protříbený, prozářený Boží dobrotou, jako služebník vyhlížející svého Pána, jemuž se dá věřit.

Comments are closed.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.