Bez vášně a zaujatosti o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Z hlediska práva jde o:

  1. Nápravu prokazatelných křivd (ČR je jedinou postkomunistickou zemí, která svůj vztah k církvím nenapravila).
  2. Návrh soupisu majetku (lesy, pole a nemovitý majetek), který by měl být církvím vrácen připravilo      Ministerstvo zemědělství na základě údajů především Pozemkového fondu a      Lesů ČR (přibližná hodnota 75 miliard Kč). Toto prověřila nezávislá poradenská firma Ernst & Young… http://byznys.ihned.cz/c1-55047040-ekonom-proc-by-mely-cirkve-dostat-zpet-svuj-majetek
  3. Obce, kraje a soukromé osoby svůj majetek církvím nevydávají. Nevydávají se pozemky určené pro výstavbu      dopravní a technické infrastruktury, pozemky, které byly po zestátnění zastavěny, pozemky v národních parcích apod…http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=580&CT1=0
  4. Církve musí prokázat, že byly vlastníkem v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990 a přišly o něj v důsledku majetkové      křivdy. Důkazní břemeno je na jejich straně… http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=580&CT1=0
  5. Za zestátněný majetek, který dnes již nelze vydat jako na příklad nemocnice Valtice, nemocnice Na Františku,      statek Nebušice, zámek Řevnice, zámek Horní Dunajovice, zdravotní      středisko Horoměřice, Střední odbornou školu vinařskou ve Valticích, bývalé Arcibiskupské gymnázium v Praze Bubenči, statek Horoměřice…atd, budou všem      církvím vyplaceny 2 miliardy ročně po dobu 30 let. ..JUDr. František Mikeš, I. náměstek ministryně kultury… http://tisk.cirkev.cz/z-domova/dopis-namestka-ministra-kultury-f-mikese-b-klepetkovi/
  6. Podle studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické jsou roční výnosy ze zabaveného církevního      majetku cca 3 mld. Kč ročně, naproti tomu výdaje státu na církve jsou cca 1,4 mld. ročně. Do roku 2007 bylo saldo přes 160 miliard (rozdíl mezi částkou na financování církví a ziskem ze zabaveného majetku mezi 1949-2007)…http://tisk.cirkev.cz/z-domova/dopis-namestka-ministra-kultury-f-mikese-b-klepetkovi/
  7. Vlastnické právo církví jednoznačně uznal Ústavní soud… Nález Ústavního soudu ČR…http://spcp.prf.cuni.cz/judikat/usspI-62-08.htm

Z hlediska poslání:

  1. Tyto prostředky budou použity na provoz církví, tzn. život konkrétních farností ve městech a obcích po celé      ČR. Každý má právo informovat se u svého kněze v místě bydliště. Církev vždy provozovala nenahraditelnou pro sociální činnost      v oblastech jako charitní služba, školství, zdravotnictví.

Další fakta a podrobnosti  o vyrovnání najdete zde

Reakce historika Tomáše Petráčka na zavádějící projev poslance L. Zaorálka zde

 

Napsat komentář