Pastorační plán děkanátu Šumperk vytvořený animátory v roce 2005

Od 23. do 25. března 2005 proběhlo Fórum mládeže v Kroměříži na Arcibiskupském gymnáziu pod záštitou arcibiskupa Jana. Ten se fóra také zúčastnil. Smyslem akce bylo nejen setkání animátorů z různých koutů diecéze, ale také v pracovních skupinách rozdělených podle děkanátů se zamyslet nad situací ve svých děkanátech a stanovit  pro něj konkrétní pastorační plán. Plán měl být co nejvíce konkrétní a reálně uskutečnitelný v časovém horizontu tří let. Delegáti pověření účastí z našeho děkanátu tedy vytvořil pastorační plán v bodech:

1. Modlitba

Budeme se více modlit za naši církev, diecézi, děkanát, farnosti, kněze a farníky  v osobních modlitbách tak i ve společných pravidelných modlitbách ve farnostech.

2. Setkávání mládeže v děkanátu

Budeme usilovat o častější setkávání mládeže našeho děkanátu v jednotlivých farnostech, budeme společně s kaplanem pro mládež objíždět jednotlivé farnosti, obnovovat kontakty s tamními farníky, nabídneme pomocnou ruku pro evangelizační činnost jako společné setkávání ve farnostech, duchovní obnovy, setkávání po mši sv., společenství, společné čtení Písma sv., filmové kluby, modlitební společenství, budeme organizovat brigády s dobrovolníky z děkanátu v jednotlivých farnostech, kde budou mít zájem a kde bude potřeba.

3. Informační list děkanátu

Budeme se snažit vytvořit informační zpravodaj/časopis pro děkanát, aby sloužil pro lepší informovanost a komunikaci v děkanátu.

4. Setkávání animátorů

Budeme se co nejdůsledněji snažit obnovit užitečné setkávání animátorů z jednotlivých farností s kaplanem pro mládež.

5. Solidarita

Budeme více solidární ve svých farnostech a poskytneme pomocnou ruku: nabídneme starším farníkům pomoc: nákup, úklid…

6. Pomoc s chodem farnosti

Budeme více spolupracovat s dobrovolníky při úklidu a výzdobě kostela, kostelníky, také budeme aktivně hledat jejich nástupce a pomocníky, více organizovat a účastnit se farních brigád.

7. Setkávání ve farnosti

Obnovíme v našich farnostech setkávání farníků.

8. Filmový klub  

Budeme organizovat filmový klub se zajímavými a etickými filmy, které mohou vzbudit společnou diskuzi.  

Posuďte, jak se podařilo plán naplnit. 🙂

 

Napsat komentář