Děkovné dopisy z Tanzánie

Zde jsou k nahlédnutí děkovné dopisy, které přišly otci Brunovi Mwakibunga z jeho předchozího působiště ve farnosti Kamsamba v Tanzánii. Jde o poděkování za zaslání finančních prostředků pro 4 bohoslovce, které jim umožní studovat a stát se katolickými knězi. Při loňské návštěvě otce Bruna naše farnost také finančně vypomohla. 

                                                                                           Farní duchovní správce

Katolický farní úřad Kamsamba

Box 179-MBEYA, Tanzánie, 22.3.2013

Vážený otče Bruno Mwakibunga,

Chvála Kristu. Doufám, že z milosti našeho Pána Ježíše Krista se Vám daří dobře.

Hlavním účelem mého dopisu je vyjádřit svou upřímnou vděčnost za pomoc, kterou jsem obdržel v prosinci, za uhrazení školného pro čtyři seminaristy, jejichž rodiče nejsou schopni tyto výdaje uhradit a někteří z těchto malých mužů rodiče nemají (jsou sirotci).

Tímto potvrzuji, že jsem obdržel 400 USD, což je ekvivalent 600.000 tanzanských šilinků. Tato částka byla rozdělena mezi tyto seminaristy: (1) Eloji Egidio Simfukwe, (2) Deus (sirotek), (3) M.Gasper Kasonso a (4) G. Schimbwe.

Nemohu přiložit jejich fotografie, protože jsou teď ve škole. Doufám, že se mi podaří získat jejich fotografie a podrobně Vás informovat o jejich prospěchu v příštím dopise. Včera jsem přijel do města na mši svatou, a tak mám příležitost poslat tento dopis.

Váš v Kristu Fr. Augustino Mwansanga,

Katolický farní úřad Kamsamba

Box 179-MBEYA

Scan_dopis_darbohoslovcům

Martha Lucas Mshely

Box 741, Mbala,Tanzánie, 24.3.2013

 

            Upřímně Vám mnohokrát děkujeme za peníze, které jste nám darovali na zaplacení našeho školného. Byl to pro nás skutečný zázrak.  Modlíme se k Pánu Bohu, aby Vám to odplatil, tisíckrát zde na zemi a v životě na věčnosti v nebi.

 Děkujeme Vám.

 Martha Lucas

sken Martha

Napsat komentář