Obnova severní a západní fasády kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách

       

Název žadatele: Římskokatolická farnost Velké Losiny

Sídlo žadatele: Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny

V roce 2016 byla za finanční pomoci Olomouckého kraje dokončena obnova fasády kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách. Práce spočívaly v v otlučení zvětralých omítek, opravách říms, klempířských prací a nátěrů dle závazného stanoviska ze dne 3. 8. 2004.

Soupis uskutečněných výdajů na akci v roce 2016:

Zednické práce FA 201604……..……………………………………….131.794,- Kč

Materiál FA 20161423………………………..……………………………..15.540,- Kč

Materiál FA 2016820………………………..……………………………..86.312,- Kč

Lešenářské práce FA 72016………………………………….………….119.365,- Kč

Zednické práce FA 201611……..……………………………………….318.069,- Kč

Celková cena…………………………….……….………….671.080,- Kč

Soupis výdajů, hrazených z poskytnuté dotace:

1) Zednické práce FA 201604……..……………………………………….131.794,- Kč

2) Zednické práce FA 201611……..…………..…………………………….68.206,- Kč

Celkem……………………………………………..……….……..…200.000,- Kč

Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016

Dotační titul: Obnova kulturních památek

Olomoucký kraj