Ohlášky z 28. 8. 2016

Ohlášky z 28. 8. 2016 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 28. 8. – 22. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

Pondělí 29. 8. – pam. umučení sv. Jana Křtitele

Úterý 30. 8. 

6.30 – Velké Losiny, mše sv.

Středa 31. 8. 

8.00-18.00 – Šumperk kostel sv. Jana Křtitele, zpovídání

17.45 – Sobotín kostel, adorace  a v 18:30 bohoslužba slova

Pátek 2. 9.

16.30 – Velké Losiny, zpovídání a v 17.00 mše sv.

Sobota 3.8.– pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

16.00 – Velké Losiny lázně, mše sv.
 
18.00 – Vernířovice, mše sv.

Neděle 4. 8. – 23. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

14.30 – Žárová, mše sv.

Další oznamy:

  • Za lavicemi přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte nejpozději do pátku 2.9. v sakristii nebo na faře.
  • Za lavicemi časopisy Milujte se
  • V sobotu 10. 9. ve 14.30 pouť na Vřesovou studánku k Panně Marii Bolestné. Silnice ze Šumperka přes Velké Losiny na Červenohorské sedlo je uzavřena.
  • V sobotu 24. 9. ve 14.30 mše sv. v Žárové – 125. výročí založení hasičského sboru, dále v 16.00 poutní mše svatá ve Vernířovicích ke sv. Matouši, s tím že v lázních mše sv. nebude.
  • Loučná – rozloučení s prázdninami středa 31.8.v 17.00 ohniště u tenisových kurtů – táborák

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.