Ohlášky z 31. 7. 2016

Ohlášky z 31. 7. 2016 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 31. 7. – 18. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

Pondělí 1. 8. – pam. sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

Úterý 2. 8. 

6.30 – Velké Losiny, bohoslužba slova

  • dnes je možné získat plnomocné porciunkulové odpustky za obvyklých podmínek – modlitba Páně, Vyznání víry, sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce
  • 3. výročí úmrtí P. Květoslava Kulavíka, pamatujte v modlitbě
  • v 15 hod. se mají ve farnostech rozeznít zvony. Tím se připojujeme ke vzpomínce na francouzského brutálně zavražděného kněze Jacquesa Hamela.

Středa 3. 8. 

8.00-18.00 – Šumperk kostel sv. Jana Křtitele, zpovídání

17.45 – Sobotín kostel, adorace  a v 18:30 bohoslužba slova

Čtvrtek 4. 8. – pam. sv. Jana Vianeye

26. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška, a 20. výročí úmrtí P. Juliuse Žvaka, pamatujte v modlitbě.

Pátek 5. 8.

17.00 – Velké Losiny, mše sv.

Sobota 6.8.– svátek Proměnění Páně

16.00 – Velké Losiny lázně, mše sv.
 
18.00 – Vernířovice, mše sv.

Neděle 7. 8. – 19. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv., pouť: po mši sv. pohoštění na faře

14.30 – Žárová, mše sv.

Další oznamy:

  • Příští týden pravidelná sbírka na potřeby kostela
  • Farnost Sobotín zve v neděli 7. 8. na pouť ke sv. Vavřinci. Mše sv. v 11.15 ve farním kostele, po MS pohoštění na faře.
  • V sobotu 13. 8. jste zváni na tradiční pekařovskou pouť. Mše sv. v Pekařově v 16.00. Pro poutníky, kteří jdou pěšky do Pekařova, bude v sobotu ráno v Losinách v 7:30 MS s požehnáním a poté společně vyjdeme do Pekařova.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.