Ohlášky z 1. 5. 2016

Ohlášky z 1. 5. 2016 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 1. 5. – 6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

14.30 – Žárová, mše sv.

18.00 – Velké Losiny, fara, setkání nad Písmem sv.

Pondělí 2. 5. – pam. sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

16.00 – Velké Losiny, adorace a v 17.00 mše sv. + májová pobožnost

Úterý 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6.30 – Velké Losiny, mše sv. + májová pobožnost 

Středa 4. 5.

8.00 – 18.00 – Šumperk, pravidelné měsíční zpovídání

17.45 – Sobotín fara, adorace  a v 18:30 mše sv. + májová pobožnost 

Čtvrtek 5. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně

Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne účast na mši sv.

16.30 – Velké Losiny, zpovídání + růženec a v 17.00 mše sv. + májová pobožnost

Začíná devítidenní příprava na slavnost seslání Ducha svatého

Pátek 6. 5. – pam. sv. Sarkandra, kněze a mučedníka, první pátek v měsíci

16.30 – Velké Losiny, zpovídání + růženec a v 17:00 mše sv. + májová pobožnost

Sobota 7.5.

16.00 – Velké Losiny, mše sv. v kapli v lázních

18.00 – Vernířovice, mše sv.

Neděle 8. 5. – 7. neděle velikonoční

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

Další oznamy:

 • Za lavicemi časopis Milujte se.
 • Příští neděli 8. 5. v 15. hod. se koná v kapli v Pekařově jarní setkání. Na programu bude pobožnost k sv. Janu Nepomuckému, vystoupení žáků ZUŠ Šumperk a připomínka historie našeho okolí. Srdečně zve obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví údolí Desné a ŘKF Hanušovice.
 • V sobotu 14. 5. v 15 hod. na Klepáčově bude pouť k sv. Janu Nepomuckému.
 • O týden později v neděli 22. 5. v Maršíkově pouť k Nejsvětější Trojici. V kostele bude mše sv. v 11 hod., ve 13.30 hod. bude také v kostele koncert pro trombon a varhany a v 15 hod. u kapličky Nejsvětější Trojice mše svatá.
 • V sobotu 28. 5. 2016 se koná národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova. Budou vypraveny autobusy, jeden pojede na 3 dny. Ještě se můžete přihlásit. Přihlášky za lavicemi. Program:
Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství v sobotu 28. května 2016 v Krakově-Lagiewniki
 
Program pouti (9.00-16.00) naleznete i s dalšími podrobnostmi na WEBové stránce pout2016.proglas.cz.
 • 09.00    zahájení, zpěvy, texty, úvahy
   
  10.30    mše svatá v chrámu Božího milosrdenství (hudební doprovod SBM)
   
                hlavní celebrant Dominik kardinál Duka
   
                kazatel arcibiskup Jan Graubner
   
  12.00–13.30     volno na oběd a prohlídku areálu
   
  13.30–14.30     souběžný program:
   
                 • koncert SBM (schola brněnské mládeže)
   
                 • přednáška – biskup Pavel Posád
   
                 • adorace – biskup Jan Vokál
   
  15.00     modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
   
  15.30     putování do chrámu svatého Jana Pavla II.
   
  16.00     ukončení

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.