Ohlášky z 20. 3. 2016

Ohlášky z 20. 3. 2016 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 20. 3. – Květná neděle

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

18.00 – Velké Losiny, fara, setkání nad Písmem sv. nebude!!!

15.00-18.00 –  Šumperk,  zpovídání

19.30 Šumperk, křížová cesta ulicemi města Šumperka za setkání mládeže v Krakově. Sraz na náměstí před farním střediskem. Zve o. Vilém a mládež

Postničky můžete odevzdávat v sakristii.

Pondělí 21. 3.

16.00 – Velké Losiny, adorace a v 17.00 mše sv.

Úterý 22. 3.

6.30 – Velké Losiny, mše sv.

Středa 23. 3.

16.45 – Sobotín fara, adorace  a v 17:30 mše sv.

Čtvrtek 24. 3. – Zelený čtvrtek

17.00 – Velké Losiny, mše sv. po ní bude do 20 hod. bdění v kapli sv. Kříže na připomínku Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě

Pátek 25. 3. – Velký pátek – den přísného půstu, připomínáme si utrpení a smrt Ježíše Krista

Sbírka na Boží hrob

15.30 –  Loučná,  liturgie k uctění sv. Kříže

15.00 – Velké Losiny, křížová cesta a v 17.00 liturgie k uctění sv. Kříže

18.00 – Sobotín kostel, křížová cesta a v 18.30 liturgie k uctění sv. Kříže

Sobota 26.3. – Bílá sobota

Církev na Bílou sobotu setrvává na modlitbách u Kristova hrobu, uvažuje o jeho umučení a smrti a také o jeho sestoupení mezi mrtvé a v modlitbě a postu očekává jeho vzkříšení.

Velké Losiny – kostel bude otevřen k modlitbě od 10 – 15 hod., zapište se vzadu za lavicemi k hlídání Božího hrobu

Sobotín – kostel bude otevřen k modlitbě od 14 – 16 hod., zapište se k hlídání Božího hrobu.

Velikonoční vigilie obětovaná za farníky začne v 19 hod. ve Velkých Losinách, přineste si zvonky, ať se můžeme přidat k radostnému GLORIA. Po vigilii jste zváni na faru na velikonočního beránka.

V lázních mše sv. nebude.

Sbírka na velikonočního beránka

Den výročí úmrtí P. František Petrík

Neděle 27. 3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Sbírka na kněžský seminář + žehnání pokrmů

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

14.30 – Žárová, mše sv.

16.00 – Vernířovice, mše sv.

Další oznamy:

 • Sbírka na světové setkání mládeže vynesla: Velké Losiny 5.000,- Kč, Sobotín 2.550 ,- Kč
 • Za lavicemi Tamtamy
 • Losiny, Sobotín: za lavicemi je rozpis služeb u Božího hrobu. Zapište se, prosím, kdo můžete na služby u Božího hrobu…
 • Každou sobotu se koná ve Velkých Losinách na faře v 17.00 hod. příprava pro dospělé na 1. sv. přijímání a křest. Dosud je možné s přihlásit.
 • Příští sobotu se koná Děkanátní setkání mládeže v Šumperku v sobotu 19. 3. od 9.00 na farním středisku v Šumperku. Předprogram začíná již v pátek po mši svaté. Na předprogram spacák, karimatku, páteční večeři. Zveme všechny mladé od 8. třídy. Informace naleznete v Tam&Tamu.
 • Pouť do Králík – V neděli Božího milosrdenství 3. 4. se koná pouť do Králík, bude otevřena Svatá brána. Odjezd ze Sobotína v 7.20 od fary, v 7.30 z Loučné, v 7.40 z Losin ze zastávky u hřbitova dále do Šumperka a Králík. Odjezd domů ve 13.00 hod. Program: 9.30 růženec, 10.00 pontifikální mše svatá s otevřením Svaté brány. Cena 100 Kč, v Tamtamech máte přihlášku, odevzdejte i s penězi v zákristii.
 • V pátek 8. 4. začíná na farním středisku v ŠPK Camino – víkend pro mládež. Na programu budou různé aktivity, film, modlitba, netradiční poznávání Bible. Konec v sobotu v 17. hod. po mši sv.
 • Z iniciativy papeže Františka začne v Šumperku mimořádná příprava dětí na křest, které nebyly z nejrůznějších důvodů pokřtěny, případně byly odmítnuty. Společná příprava začne v sobotu 9. 4. v 16 hod. Celkem budou 4 setkání – vždy v soboty v 16.hod. Povedou je kněží z děkanátu. Křest bude 8. 5. v 10.30 hod. v kostele v Šumperku. Pokud víte o někom, kdo by o tuto možnost stál, oslovte ho. Přihlášky jsou v Tamtamech, odevzdejte kterémukoliv z kněží.
 • V sobotu 28. 5. 2016 se koná národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova. Budou vypraveny autobusy, jeden pojede na 3 dny. Přihlášky a bližší informace v Tamtamech.
 • V červenci 2016 se rovněž v Krakově koná Světové setkání mladých s papežem. Protože pro některé mladé lidi může být vstupné na tuto akci v částce 6000,- příliš vysoké. Mladým můžete přispět na účastnický poplatek. Zalepené obálky odevzdejte kterémukoliv knězi.
 • Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na místo: Ředitel/ředitelka Charity Šumperk. Podrobnější informace najdete na stránkách www.acho.cz, na vývěskách nebo na faře. Termín podávání přihlášek je 27. 3. 2016. 
 • Sobotín – příští neděli sbírka na květiny na Velikonoce

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.