Ohlášky z 6. 3. 2016

Ohlášky z 6. 3. 2016 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 6. 3. – 4. neděle postní

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv., před mší sv. v 10.45 křížová cesta

18.00 – Velké Losiny, fara, setkání nad Písmem sv.

Pondělí 7. 3.

16.00 – Velké Losiny, adorace a v 17.00 mše sv.

Úterý 8. 3.

6.30 – Velké Losiny, mše sv.

Středa 9. 3.

16.45 – Sobotín fara, adorace a v 17:30 mše sv.

Čtvrtek 10. 3.

Adorace a mše sv. ve Velké Losinách přesunuta na pondělí.

Pátek 11. 3.

16.00 – Velké Losiny, růženec v 16:30 křížová cesta a zpovídání a v 17.00 mše sv.

Sobota 12.3.

16.00 – Velké Losiny lázně, mše sv.

Neděle 13. 3. – 5. neděle postní, výroční den zvolení papeže Sv. otce Františka

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.,  před mší sv. v 10.45 křížová cesta

18.00 – Velké Losiny fara, setkání nad Písmem

Další oznamy:

  • Dnes sbírka na Světové Dny Mládeže – Krakově (místo sbírky na potřeby kostela)
  • Za lavicemi Tamtamy
  • Ve dnech od středy 9.3. – do soboty 12. 3. bude v Šumperku v kostele sv. Jana Křtitele probíhat postní duchovní obnova Začátek vždy v 18 hod. mší svatou, po ní promluva P. Jana Lariše o Božím milosrdenství. V sobotu od 9 hod. program pro děti na farním středisku, odpoledne od 15 hod. setkání s manželskými páry také na farním středisku.
  • Dne 3.4., o neděli Božího milosrdenství uskutečníme pouť do Králik na otevření Svaté brány s následnou pontifikální mší svatou. Cena 100,- Kč, přihlášky a podrobnosti v Tamtamu.
  • V sobotu 28. 5. 2016 se koná národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova. Budou vypraveny autobusy, jeden pojede na 3 dny. Bližší informace v Tamtamu.
  • V červenci 2016 se rovněž v Krakově koná Světové setkání mladých s papežem. Pro některé mladé lidi může být vstupné na tuto akci v částce 6000,- příliš vysoké. Proto za lavicemi najdete obálky, do kterých můžete přispět našim mladým na účastnický poplatek. Zalepené obálky odevzdejte kterémukoliv knězi v děkanátu.
  • Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na místo: Ředitel/ředitelka Charity Šumperk. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.sumperk.charita.cz/, na vývěskách nebo na faře. Termín podávání přihlášek je 27. 3. 2016. 
  • Zveme mladé od 8. třídy ZŠ na děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu 19. 3. od 9.00 na farním středisku v Šumperku. Předprogram začíná již v pátek po mši svaté. Informace naleznete v Tam&Tamu.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.