Ohlášky z 29. 11. 2015

Ohlášky z 29. 11. 2015 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 29. 11. – 1. neděle adventní

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv. + obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie a modlitba Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení-kancionál, č. 065 a 066)

Pondělí 30.11. – svátek sv. Ondřeje

Úterý 1. 12.

6.30 – Velké Losiny, mše sv. (roráty)

Středa 2. 12.

8.00 – 18.00 – Šumperk, kostel sv. Jana Křtitele, zpovídání

16.45  – Sobotín fara, adorace a v 17.30 bohoslužba sl.

Čtvrtek 3. 12.

6.30 – Velké Losiny, mše sv. (roráty)

Pátek 4. 12. „první“ pátek v měsíci

16.30 – Velké Losiny, zpovídání a v 17.00 mše sv.

Sobota 5. 12.

16.00 – Velké Losiny, kaple v lázních bohoslužba sl.

18.00 – Vernířovice, mše sv.

Neděle 6. 12. – 2. neděle adventní

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

14.30 – Žárová, mše sv.

Další oznamy:

  • Za lavicemi Milujte se
  • Ke koupi jsou stolní kalendáře 60,- Kč, pohledy po 4 Kč
  • Sestry vincentky pořádají v Kroměříži adventní duchovní obnovy: pro ženy 4. – 6.12. – vede P. Adam Rucki, bližší informace na plakátku a pro muže   12.11. –  vede P. Jan Szkandera, informace také na plakátku
  • Cestovní kancelář Awertour pořádá v lednu od 19.1. – 24.1.2016 relaxační lázeňský pobyt v lázních Podhájska. Cena 7.500,-  Možno zakoupit jako vhodný dárek pro blízké. Bližší informace na plakátku.
  • v Sobotíně příští týden po mši sv. zpovídání a v 15.00 Mikuláš v kostele – srdečně zveme všechny děti (ty mladší s doprovodem)

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.