Ohlášky z 22. 11. 2015

Ohlášky z 22. 11. 2015 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 22. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv. + obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie a modlitba Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení-kancionál, č. 065 a 066)

Pondělí 23.11.

17.00  – Velké Losiny, mše sv. a po ní na faře setkání pastoračních rad Loučná, Losiny, Sobotín a dobrovolníků, kteří chtějí pomoci s organizátory misií, které se budou konat v příštím roce v našich farnostech.

Úterý 24. 11. – pam. sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

6.30 – Velké Losiny, mše sv.

Středa 25. 11.

16.45  – Sobotín fara, adorace a v 17.30 bohoslužba sl.

Čtvrtek 26. 11.

17.00 – Velké Losiny, mše sv.

Pátek 27. 11.

16.30 – Velké Losiny, zpovídání a v 17.00 mše sv.

Sobota 28. 11.

16.00 – Velké Losiny, kaple v lázních mše sv.

Neděle 29. 11. – 1. neděle adventní

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

Další oznamy:

  • 15.00 Velké Losiny adventní koncert sboru Collegium Occasio z Olomouce a Velké Bystřice. Zazní liturgické skladby starých mistrů i soudobých skladatelů.
  • za lavicemi měsíčník Milujte se
  • Sestry vincentky pořádají v Kroměříži adventní duchovní obnovy: pro ženy 4. – 6.12. – vede P. Adam Rucki, bližší informace na plakátku, a také: pro muže   12.11. –  vede P. Jan Szkandera, informace také na plakátku
  • Cestovní kancelář Awertour pořádá v lednu od 19.1. – 24.1.2016 relaxační lázeňský pobyt v lázních Podhájska. Cena 7.500,- .Kč. Možno zakoupit jako vhodný dárek pro blízké. Bližší informace na plakátku.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.