Ohlášky z 15. 11. 2015

Ohlášky z 15. 11. 2015 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 15. 11. – 33. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny, mše sv.

9.45 – Loučná, mše sv.

11.15 – Sobotín, mše sv.

Úterý 17. 11. – pam. sv. Alžběty Uherské, řeholnice

6.30 – Velké Losiny, mše sv.

Středa 18. 11.

16.45  – Sobotín fara, adorace a v 17.30 bohoslužba sl.

Čtvrtek 19. 11.

16.00 – Velké Losiny, adorace a v 17.00 mše sv.

Pátek 20. 11.

16.30 – Velké Losiny, zpovídání a v 17.00 mše sv.

Sobota 21. 11.

16.00 – Velké Losiny, kaple v lázních mše sv. – nebude!!!

16.00 – Velké Losiny,fara setkání rodičů a dětí před 1. sv. přijímáním

Neděle 22. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále

8.15 – Velké Losiny (mše sv.)

9.45 – Loučná (mše sv.)

11.15 – Sobotín (mše sv.)

Další oznamy:

  • V pondělí 23.11. v 17.00 hod.  ve Velkých Losinách bude mše sv., po ní setkání pastoračních rad Loučná, Losiny, Sobotín a dobrovolníků  s organizátory misií, které se budou konat v příštím roce v našich farnostech. Setkání bude na faře v Losinách.
  • za lavicemi měsíčník Šumperského děkanátu TamTam

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.