Ohlášky z 8. 11. 2015

Ohlášky z 8. 11. 2015 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 8. 11. – 32. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny (mše sv.)

9.45 – Loučná (mše sv.)

11.15 – Sobotín (mše sv.)

Pondělí 9. 11. – svátek posvěcení lateránské baziliky

Úterý 10. 11. – pam. sv. Lva Velikého, papeže a učitele církv

6.30 – Velké Losiny (mše sv.)

Středa 11. 11. – pam. sv. Martina Tourského, biskupa

17.45  – Sobotín fara (adorace) a v 18.30 mše sv.

Čtvrtek 12. 11. – pam. sv. Josafata, biskupa a mučedníka

16.00 – Velké Losiny (adorace) a v 17.00 mše sv.

Pátek 13. 11. – pam. sv. Anežky České, panny

17.00 – Velké Losiny  (mše sv.)

Sobota 14. 11. – svátek Jména Panny Marie

16.00 – Velké Losiny, kaple v lázních (mše sv.)

Neděle 15. 11. – 33. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny (mše sv.)

9.45 – Loučná (mše sv.)

11.15 – Sobotín (mše sv.)

Tuto neděli v 18:00 hod. bude setkání rodičů a dětí, co se připravují k 1. sv. přijímání. Setkání nad Biblí nebude.

Další oznamy:

  • Příští týden sbírka na Charitu.
  • Charita Šumperk se obrací s prosbou k aktivní účasti na Tříkrálové sbírce. Charitní dílo je dílo nejen samotných pracovníků Charity, ale stojí také na farním společenství. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu a ať Vám žehná při Vaší práci. Noví dobrovolníci na Tříkrálovou sbírku ať se hlásí na faře ve Velkých Losinách nebo v sakristi kostela ve Velkých Losinách, Loučné a Sobotíně.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.