Ohlášky z 6. 9. 2015

Ohlášky z 6. 9. 2015 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná n/D. a Sobotín

Neděle 6. 9. – 23. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny (mše sv.)

9.45 – Loučná (mše sv.)

11.15 – Sobotín (mše sv.)

Úterý 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

6.30 – Velké Losiny (mše sv.)

Středa 9. 9.

17.45  – Sobotín fara (adorace) a v 18.30 mše sv.

Čtvrtek 10. 9.

16.00 – Velké Losiny (adorace) a v 17.00 mše sv.

Pátek 11. 9.

16.30 – Velké Losiny (zpovídání) a v 17.00 mše sv.

Sobota 12. 9. – svátek Jména Panny Marie

14.30 – Vřesová Studánka, pouť k Panně Marii Bolestné. Upozornění: Silnice z Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo je uzavřena!!!

Neděle 13. 9. – 24. neděle v mezidobí

8.15 – Velké Losiny (mše sv.)

9.45 – Loučná (mše sv.)

11.15 – Sobotín (mše sv.)

Další oznamy:

  • Vzadu za lavicemi jsou přihlášky do náboženství, pro ty, kdo ještě nemají. Odevzdejte v sakristii nebo na faře ve Velkých Losinách (Sobotíně)
  • V kostele ve Velkých Losinách (vzadu za lavicemi) je možné podepsat petici pro obnovu poutního místa na Vřesové Studánce.
  • V sobotu 19. 9. 2015 ve Vernířovicích bude v 16. 00 hod. pouť k sv. Matouši

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.